Plán výchovy a péče dětské skupiny Školička

 Dětská skupina Školička Hodoňovice 100 739 01 Baška

Provozovatel: Obec Baška, Baška 420, 739 01 Baška

Kapacita: 15 dětí 

Zde si můžete stáhnout dokument v pdf Plán výchovy a péče 

 

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE

dětské skupiny ,,Školička“

Každé dítě je individualitou, originálem. Plán výchovy a péče je sestaven tak, aby odpovídal přiměřeně věku a rozvoji dětí. Nejdůležitějším prostředkem k rozvoji osobnosti dítěte je hra. Chůvy v dětské skupině citlivě vnímají každé dítě a jeho potřeby, dbají na správné hygienické návyky dětí. Děti, které nosí pleny, jsou pravidelně kontrolovány a přebalovány. Pokud si dítě přeje, rádi jej pochováme, obejmeme a pohladíme. Dítě zabavíme hrou, prohlížením knížek, zpěvem a kresbou… Chceme dětem předávat dovednosti, které budou pomáhat rozvíjet jejich fantazii, vnímat barvy, tvary a poznávat svět kolem nás. Učit děti samostatnosti a sebeobsluze (stolovaní, odvykání nošení plen, umývání rukou…). Podporovat děti ve zvládání základních sociálních a komunikačních návyků. Rozvíjet děti po hudební, výtvarné a pohybové stránce.

Naším cílem jsou nadšené děti, které aktivně prožijí den ve Školičce a spokojení rodiče, kteří mohou vykonávat své pracovní povinnosti s pocitem, že je o jejich děti dobře postaráno. Připravit děti na přechod od rodičů do kolektivu. Vytvořit jim příjemné a bezpečné prostředí, kde se naučí přirozenou nenásilnou hravou formou vše, co potřebují ke svému vývoji. Samozřejmostí je láskyplné uspokojování všech potřeb dětí.

S ohledem na to, že v dětské skupině máme děti od 1 - 4 let věku, vybrali jsme takové aktivity, které jsou děti tak útlého věku schopny zvládnout.

AKTIVITY V DĚTSKÉ SKUPINĚ ,,ŠKOLIČKA“

1. Výtvarné

 • kreslení pastelkami
 • správné držení pastelky
 • práce s dalšími materiály
 • hra s barvami
 • používání kříd, voskovek, barviček

2. Pracovní

 • hra se stavebnicemi různých tvarů a velikostí
 • hry s pískem
 • navlékaní korálků
 • práce s plastelínou
 • přemísťování a skládání kostek

3. Hudební

 • společný zpěv
 • učení a poslech písniček
 • vnímání melodie, rytmu
 • používání různých nástrojů

4. Pohybové

 • cvičení
 • vyjádření hudby pohybem
 • tanečky
 • napodobování zvířátek (např. hopsání zajíčka, skákání žabky apod.)
 • míčové hry (házení, koulení)
 • procvičování chůze, lezení a běhu

5. Čtení knížek

 • vyprávění a čtení pohádek, básniček, říkání
 • rozvoj řečí
 • prohlížení obrázků

6. Pobyt venku na zahradě

 • k pobytu venku slouží zahrada naší Školičky, hry v písku
 • pohybové aktivity

7. Volná hra

 • tzn., že děti si hrají mezi sebou 

8. Rozumové a poznávací

 • poslech a sledování pohádek
 • rozvíjení řečových a komunikativních schopností
 • seznamování s přírodou (zvířata, hmyz, rostliny), sledování počasí
 • poznávání lidského těla
 • rozpoznávaní barev, tvarů

ROČNÍ VÝCHOVNÝ PLÁN

Září

,,Vítejte ve Školičce“

- seznámit se s novým prostředím – orientovat se v prostoru Školičky

- poznávat nové kamarády i tety (tzn. chůvičky)

- poznat svou značku

- znát své jméno

- ovládání pohybové aparátu

Říjen

,,Podzim“

- pozorovat počasí (déšť, sluníčko a vítr)

- zvířátka kolem nás

- poznávat barvy

- napodobovat zvuky

- upevňovat základní hygienické návyky

Listopad

,,Zima je za dveřmi“

- podporovat rozvoj výtvarných schopností

- sledovat znaky podzimu (padání listí, déšť…)

- říkáme si básničky

- opakovat barvy

- učit se správně stolovat

Prosinec

,,Vánoce“

- vánoční povídání

- pomáhat při zdobení třídy, tvoření vánočních ozdob

- posezení s rodiči (např. Mikulášská nadílka)

- učit se básničky a písničky (rozvoj řečí)

- poslouchat pohádky

Leden

,,Zima“

- pozorujeme zimní přírodu

- hrajeme si se sněhem, koulování, chůze ve sněhu

- napodobit jednoduchý pohyb

- poznávat své tělo

- učit se základním společenským návykům (poděkovat, poprosit)

Únor

,,Naše tělo“

- správné pojmenování části těla (ručička, nožička, očičko, ouško…)

- cvičíme a tancujeme

- připomínáme hygienická pravidla

- učíme se základní barvy

- připravujeme se na karneval

Březen

,,Přichází jaro“

- pozorujeme jarní přírodu, první kytičky, zelenání trávy

- prohlížet obrázky s jarní tématikou

- tvoříme jarní dekorace

- poznáváme zvířátka

- učit se skládat jednoduché puzzle

 

Duben

,,Velikonoce“

- malování vajíček

- napodobovat hlas zvířátek

- rozvíjet řeč dětí (tzn. koledy ,,Hody, hody doprovody…)

- rozpoznávat názvy oblečení

- využívat knihy a obrázky dopravních prostředků

 

Květen

,,Maminka“

- hrát si na maminku – vyprávění o mamince

- učit se dělit o hračky

- procvičovat řečové schopnosti

- přiřazovat k sobě stejné barvy a tvary

 

Červen

,,Prázdniny“

- zapojovat se do společných her

- uklízet hračky s ostatními dětmi

- konstruktivní hra – kostky – stavět (ohrádky, komín…)

- hry na zahradě – stavba (báboviček, hradu…)

- rozvoj sebeobsluhy a hygienických návyků

 

Červenec, Srpen

,,Prázdniny jsou tady!“

- zdokonalování dovedností oblasti hrubé i jemné motoriky

- pobyt na zahradě

- čtení a prohlížení knížek

- cvičení

 

Irena Babicová, v.r.

starostka obce

Zpracovala: Lenka Černiaková

Aktualizováno ke dni 1. září 2020