Ceník

Pobyt v Dětské skupině Školička

1 - 10 dnů

220 Kč/ den

11 a více dnů

150 Kč/ den

 

Adaptace nově příchozích dětí

Za každou započatou hodinu

50 Kč

Jistina

Jistina je dlouhodobá záloha, která bude vrácena po ukončení docházky

 3 000 Kč

Pozdní vyzvednutí dítěte ze školičky

Za každou započatou hodinu mimo provozní dobu

100 Kč

 

Aktualizováno ke dni 2. května 2022