Naše poslání

Každé dítě je individualitou, originálem. Plán výchovy a péče je sestaven tak, aby odpovídal přiměřeně věku a rozvoji dětí. Nejdůležitějším prostředkem k rozvoji osobnosti dítěte je hra.