Program

S dětmi rádi pobýváme venku na čerstvém vzduchu. Chodíme na procházky do přírody. Trávíme čas na zahradě. Během dne mají děti pestrý program… zpívají, kreslí, tvoří. Důležitá je i volná hra, aby se mohla projevit dětská osobnost.