Plán výchovy a péče dětské skupiny Školička

Každé dítě je individualitou, originálem. Plán výchovy a péče je sestaven tak, aby odpovídal přiměřeně věku a rozvoji dětí. Nejdůležitějším prostředkem k rozvoji osobnosti dítěte je hra. Chůvy v dětské skupině citlivě vnímají každé dítě a jeho potřeby, dbají na správné hygienické návyky dětí. Děti, které nosí pleny, jsou pravidelně kontrolovány a přebalovány. Pokud si dítě přeje, rádi jej pochováme, obejmeme a pohladíme. Dítě zabavíme hrou, prohlížením knížek, zpěvem a kresbou… Chceme dětem předávat dovednosti, které budou pomáhat rozvíjet jejich fantazii, vnímat barvy, tvary a poznávat svět kolem nás. Učit děti samostatnosti a sebeobsluze (stolování, odvykání nošení plen, umývání rukou…). Podporovat děti ve zvládání základních sociálních a komunikačních návyků. Rozvíjet děti po hudební, výtvarné a pohybové stránce.

Naším cílem jsou nadšené děti, které aktivně prožijí den ve Školičce a spokojení rodiče, kteří mohou vykonávat své pracovní povinnosti s pocitem, že je o jejich děti dobře postaráno. Připravit děti na přechod od rodičů do kolektivu. Vytvořit jim příjemné a bezpečné prostředí, kde se naučí přirozenou nenásilnou hravou formou vše, co potřebují ke svému vývoji. Samozřejmostí je láskyplné uspokojování všech potřeb dětí.
S ohledem na to, že v dětské skupině máme dětičky od 1 - 4 let věku, vybrali jsme takové aktivity, které jsou děti tak útlého věku schopny zvládnout.

AKTIVITY V DĚTSKÉ SKUPINĚ ,,ŠKOLIČKA“

1. Výtvarné

 • kreslení pastelkami
 • správné držení pastelky
 • práce s dalšími materiály
 • hra s barvami
 • používání kříd, voskovek, barviček

2. Pracovní

 • hra se stavebnicemi různých tvarů a velikostí
 • hry s pískem
 • navlékaní korálků
 • práce s plastelínou
 • přemísťování a skládání kostek

3. Hudební

 • společný zpěv
 • učení a poslech písniček
 • vnímání melodie, rytmu
 • používání různých nástrojů

4. Pohybové

 • cvičení
 • vyjádření hudby pohybem
 • tanečky
 • napodobování zvířátek (např. hopsání zajíčka, skákání žabky apod.)
 • míčové hry (házení, koulení)
 • procvičování chůze, lezení a běhu

5. Čtení knížek

 • vyprávění a čtení pohádek, básniček, říkání
 • rozvoj řečí
 • prohlížení obrázků

6. Pobyt venku na zahradě

 • k pobytu venku slouží zahrada naší Školičky, hry v písku
 • pohybové aktivity

7. Volná hra

 • tzn., že děti si hrají mezi sebou

8. Rozumové a poznávací

 • poslech a sledování pohádek
 • rozvíjení řečových a komunikativních schopností
 • seznamování s přírodou (zvířata, hmyz, rostliny), sledování počasí
 • poznávání lidského těla
 • rozpoznávaní barev, tvarů

ROČNÍ VÝCHOVNÝ PLÁN

Září - ,,Vítejte ve Školičce“

 • seznámit se s novým prostředím
 • orientovat se v prostoru Školičky
 • poznávat nové kamarády i tety (tzn. chůvičky)
 • poznat svou značku
 • znát své jméno
 • ovládání pohybové aparátu

Říjen - ,,Podzim“

 • pozorovat počasí (déšť, sluníčko a vítr)
 • zvířátka kolem nás
 • poznávat barvy
 • napodobovat zvuky
 • upevňovat základní hygienické návyky

Listopad - ,,Zima je za dveřmi“

 • podporovat rozvoj výtvarných schopností
 • sledovat znaky podzimu (padání listí, déšť…)
 • říkáme si básničky
 • opakovat barvy
 • učit se správně stolovat

Prosinec - ,,Vánoce“

 • vánoční povídání
 • pomáhat při zdobení třídy, tvoření vánočních ozdob
 • posezení s rodiči (např. Mikulášská nadílka)
 • učit se básničky a písničky (rozvoj řečí)
 • poslouchat pohádky

Leden - ,,Zima“

 • pozorujeme zimní přírodu
 • hrajeme si se sněhem, koulování, chůze ve sněhu
 • napodobit jednoduchý pohyb
 • poznávat své tělo
 • učit se základním společenským návykům (poděkovat, poprosit)

Únor - ,,Naše tělo“

 • správné pojmenování části těla (ručička, nožička, očičko, ouško…)
 • cvičíme a tancujeme
 • připomínáme hygienické pravidla
 • učíme se základní barvy
 • připravujeme se na karneval

Březen - ,,Přichází jaro“

 • pozorujeme jarní přírodu, první kytičky, zelenání trávy
 • prohlížet obrázky s jarní tématikou
 • tvoříme jarní dekorace
 • poznáváme zvířátka
 • učit se skládat jednoduché puzzle

Duben - ,,Velikonoce“

 • malování vajíček
 • napodobovat hlas zvířátek
 • rozvíjet řeč dětí (tzn. koledy ,,Hody, hody doprovody…)
 • rozpoznávat názvy oblečení
 • využívat knihy a obrázky dopravních prostředků

Květen - ,,Maminka“

 • hrát si na maminku
 • vyprávění o mamince
 • učit se dělit o hračky
 • procvičovat řečové schopnosti
 • přiřazovat k sobě stejné barvy a tvary

Červen - ,,Prázdniny“

 • zapojovat se do společných her
 • uklízet hračky s ostatními dětmi
 • konstruktivní hra – kostky – stavět (ohrádky, komín…)
 • hry na zahradě – stavba (báboviček, hradu…)
 • rozvoj sebeobsluhy a hygienických návyků

Červenec, Srpen - ,,Prázdniny jsou tady!“

 • zdokonalování dovedností oblasti hrubé i jemné motoriky
 • pobyt na zahradě
 • čtení a prohlížení knížek
 • cvičení